Sunday, July 25, 2021

Doa dari Kitab Tesalonika

Terima kasih Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi.

Kiranya Tuhan menguatkan hati kami, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya.

Kami bersyukur menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus didalam kami.

Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami bagi panggilanMu dengan kekuatanMu yang menyempurnakan untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman sehingga nama Yesus , Tuhan kita dimuliakan di dalam kita dan kita di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus.

Tuhan adalah setia, Ia menguatkan hati dan memelihara kita dari yang jahat. Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteraNya terus-menerus, dalam segala hal, kepada kita. Tuhan menyertai kita sekalian.

Amin

Saturday, July 24, 2021

Doa dari Kitab Kolose

Terima kasih Tuhan , kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaanNya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.

Terima kasih Tuhan , Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam KerajaanMu, di dalam Engkau kami memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa.

Terima kasih Tuhan untuk ketekunan dalam iman, teguh dan tidak tergoncangkan, dan pengharapan Injil yang telah kami dengar melalui firmanMu.

Kristus ada di tengah-tengah kami, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, yang mengajarkan kami segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.

Kami telah menerima Kristus Yesus, karena itu hendaklah kami hidup tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan dan hati yang melimpah dengan syukur.

Terima kasih untuk memperbaharui kami terus-menerus dalam memperoleh pengetahuan yang benar tentang Engkau.

Terima kasih Tuhan untuk kesabaranMu, sehingga kami dapat sabar seorang terhadap yang lain. 

Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami, karena untuk itulah kami dipanggil menjadi satu tubuh. 

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kami sehingga kami dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain .

Biarlah dalam segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan dan perbuatan, kami lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia, kepada Allah Bapa kami.

Kasih dan karuniaMu menyertai kami.

Amen.

Friday, July 23, 2021

Doa dari Kitab Filipi

Aku mengucap syukur kepada Allahku karena Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 

Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. 

Berdirilah teguh dalam Tuhan, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanNya dalam Kristus Yesus. 

Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu.

Amen.