Sunday, July 25, 2021

Doa dari Kitab Tesalonika

Terima kasih Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi.

Kiranya Tuhan menguatkan hati kami, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya.

Kami bersyukur menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus didalam kami.

Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami bagi panggilanMu dengan kekuatanMu yang menyempurnakan untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman sehingga nama Yesus , Tuhan kita dimuliakan di dalam kita dan kita di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus.

Tuhan adalah setia, Ia menguatkan hati dan memelihara kita dari yang jahat. Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteraNya terus-menerus, dalam segala hal, kepada kita. Tuhan menyertai kita sekalian.

Amin

No comments:

Post a Comment